Home

11

Odjeljenja

245

Učenika

25

Profesora

Školska hijerarhija

Školski odbor

Školski odbor

Upravlja školom

Menadžment

Menadžment

Rukovodi školom

Nastavno osoblje

Nastavno osoblje

Educira učenike

Nenastavno osoblje

Nenastavno osoblje

Održava funkcionalnost

Novinarska sekcija

Članovi novinarske sekcije su zaduženi da kontinuirano prate aktivnosti u školi. Kao rezultat njihovog rada imate priliku da pratite sadržaje na našoj stranici kao i elektronska izdanja školskih novina "Gimko".

http://gimnazija-gracanica.com/wp-content/uploads/2018/01/gimko1-142x200.jpg
http://gimnazija-gracanica.com/wp-content/uploads/2018/01/gimko2-142x200.jpg
http://gimnazija-gracanica.com/wp-content/uploads/2019/02/Nas2019-142x200.jpg

Kursevi

Repozitorij materijala za nastavu informatike

Algoritmi
Rješavanje problema putem računara Algoritam Strukture algoritma Zadaci
Procitaj više
Internet
U ovom poglavlju učenici će se upoznati sa: Historijat nastanka Interneta Kako radi Internet Mrežna oprema Administracija mreže Antivirusna zaštita
Procitaj više
Google tablice
Izvrsna aplikacija za tabelarne proračune koja je prilagođena kako on-line tako off-line sistemu.
Procitaj više
Uvod u C++
C++ je programski jezik višeg nivoa sa podrškom za objektno-orijentirano programiranje. Prvobitno je razvijen u Bell Labs pod rukovodstvom Bjorn
Procitaj više
Uvod u baze podataka
Na ovom kursu učenici drugih razreda će ovladati: Općenito o bazama podataka Organizacija baza podataka MS Access SQL Realizacija završnih
Procitaj više
Uvod u HTML
Na ovom kursu učenici prvih razreda će imati priliku da savladaju: Osnove HTML Osnove CSS Izradu stranica korištenjem Google Sites
Procitaj više