Rang lista kandidata za prijem u radni odnos u šk.2020./2021.

Rang lista kandidata za prijem u radni odnos u šk.2020./2021.

Na osnovu Konkursa za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu, objavljenom 27.jula 2020. izvršeno je bodovanje kandidata koji su konkurisali u JU Gimnazija “dr. Mustafa Kamarić” na sljedeće pozicije: Na osnovu odluke broj 10/1-30-15677-3/20, Ministarstvo obrazovanja i nauke TK je donijelo odluku o…