Konačna rang lista kandidata nakon intervjua

Konačna rang lista kandidata nakon intervjua

Na osnovu konkursa koji je raspisalo Ministarstvo obrazovanja i nauke TK u dnevnim novinama od 28.12.2020. JU Gimnazija “dr. Mustafa Kamarić” Gračanica je iskazala potrebe za uposlenicima na radna mjesta : Latinski jezik (1 izvršilac – 6 časova na određeno), Psihologija (1 izvršilac – 5 časova na određeno), Islamska vjeronauka…

Rang lista kandidata po osnovu konkursa od 28.12.2020

Rang lista kandidata po osnovu konkursa od 28.12.2020

Na osnovu konkursa za prijem uposlenika u radni odnos u JU Gimnaziju “dr. Mustafa Kamarić” Gračanica, koji je objavljen 28.12.2020. na osnovu primljene dokumentacije izvršeno je bodovanje i postavljena rang lista na sljedeće pozicije: 81.1 Latinski jezik 81.2 Psihologija 81.3 Vjeronauka 81.4 Historija_religija