Rang lista primljenih učenika u prvom upisnom roku u šk. 2020./2021.

Rang lista primljenih učenika u prvom upisnom roku u šk. 2020./2021.

U školskoj 2020./2021. JU Gimnaziji “dr. Mustafa Kamarić” je odobren upis dva odjeljenja opće gimnazije i jedno odjeljenje gimnazije informacionih tehnologija. Na kraju prvog upisnog roka u opću gimnaziju je prijavljeno 27 učenika od čega 26 zadovoljava kriterij i shodno planirana dva odjeljenja (50 učenika), svi učenici su primljeni u…

ODOBREN UPIS 3 ODJELJENJA U ŠK.2020./2021.

ODOBREN UPIS 3 ODJELJENJA U ŠK.2020./2021.

Dragi budući gimnazijalci, JU Gimnazija “dr. Mustafa Kamarić” Gračanica je u novoj školskoj 2020./2021. od strane Ministarstva obrazovanja i nauke TK odobren upis 3 odjeljenja i to: dva odjeljenja opće gimnazije jedno odjeljenje gimnazije informacionih tehnologija Prilikom upisa u našu školiu potrebno je da sa sobom ponesete: Svjedočanstvo o završenom…