NATIONAL GRAMMAR DAY

NATIONAL GRAMMAR DAY

U okviru obilježavanja Nacionalnog dana gramatike ( eng. National Grammar Day) u našoj školi smo održali kreativno-edukativne radionice sa ciljem promoviranja bitnosti gramatike kao osnove svakog svjetskog jezika. Ovaj put akcenat smo stavili na pravilnu upotrebu interpunkcijskih znakova te ispravnom izražavanju u pisanom obliku u vidu čestitke.(Nacionalni) Dan gramatike se…

NIJE “COOL” , NIJE “IN” BITI NARKO TIP

NIJE “COOL” , NIJE “IN” BITI NARKO TIP

Vijeće učenika GDMK je u saradnji sa Vijećem učenika MSŠ i Centrom za mentalno zdravlje tj. dr. Sonjom Perović održalo edukaciju o zloupotrebi narkotičkih sredstava u okviru februarske aktivnosti mreVUK-TK “Nije COOL, nije IN, biti narko tip.”Ovime smo željeli skrenuti pozornost na problem narkomanije među adolescenatima koji zbog određenih psihičkih…

MEĐUNARODNI DAN MATERNJEG JEZIKA

MEĐUNARODNI DAN MATERNJEG JEZIKA

Danas su, u prostorijama naše škole, učenici literarne i recitatorske sekcije obilježili Međunarodni dan maternjeg jezika. UNESCO je 1999. godine na 30. zasjedanju Glavne skupštine, na prijedlog Bangladeša, proglasio 21. februar Međunarodnim danom maternjeg jezika. Pored davanja značaja bosanskohercegovačkim piscima i njihovim djelima te bosanskome jeziku, učenici recitatorske sekcije su…