Rang lista učenika u prvom upisnom roku

Rang lista učenika u prvom upisnom roku

U prilogu se nalazi rang lista učenika koji zadovoljavaju kriterije u prvom upisnom roku u JU Gimnazija “dr. Mustafa Kamarić” Gračanica u školsku 2020./2021. Drugi upisni rok počinje u ponedjeljak 15.6.2020. Radujemo se vašem dolasku . Rang liste:

Rang liste za prijem u radni odnos

Rang liste za prijem u radni odnos

Na osnovu konkursa objavljenog od strane Ministarstva obrazovanja i nauke TK od 26.12.2018., JU Gimnazija “dr. Mustafa Kamarić” Gračanica je raspisala potrebe za profesorima historije i religije, latinskog jezika i informatike te nakon obavljene konkursne procedure, bodovanja i intervjua objavljuje sljedeće rang liste i odluke Latinski jezik – 1 izvršilac…