Rang liste za prijem u radni odnos

Rang liste za prijem u radni odnos

Na osnovu konkursa objavljenog od strane Ministarstva obrazovanja i nauke TK od 26.12.2018., JU Gimnazija “dr. Mustafa Kamarić” Gračanica je raspisala potrebe za profesorima historije i religije, latinskog jezika i informatike te nakon obavljene konkursne procedure, bodovanja i intervjua objavljuje sljedeće rang liste i odluke Latinski jezik – 1 izvršilac…

Besplatna škola programiranja u Gračanici – Coder Dojo

Besplatna škola programiranja u Gračanici – Coder Dojo

Na osnovu uspostavljene saradnje sa lokalnim partnerima u Gračanici – Gimnazija “Dr. Mustafa Kamarić” te kompanijom Cape Ann Enterprises iz Tuzle, Bit Alijansa organizuje besplatnu školu programiranja CoderDojo Gračanica za djecu uzrasta od 13 do 17 godina.