NATIONAL GRAMMAR DAY

U okviru obilježavanja Nacionalnog dana gramatike ( eng. National Grammar Day) u našoj školi smo održali kreativno-edukativne radionice sa ciljem promoviranja bitnosti gramatike kao osnove svakog svjetskog jezika. Ovaj put akcenat smo stavili na pravilnu upotrebu interpunkcijskih znakova te ispravnom izražavanju u pisanom obliku u vidu čestitke.
(Nacionalni) Dan gramatike se obilježava svakog četvrtog marta širom svijeta. Nastao je zahvaljujući inicijativi Marthe Brockenbrough, autoru “Things That Make Us [Sic]” i osnivaču Udruženja za promoviranje dobre gramatike, koja više nije mogla izdržati silno „mrcvarenje“ jezika i njegove gramatike koje se dešavalo oko nje. Zbog toga je preuzela stvar u svoje ruke i odlučila da svi dobri glagoli, imenice, pridjevi , prilozi … zaslužuju svoj dan kada ćemo se zalagati za njihovo ispravno korištenje i primjenu. Gramatika je bitan dio komunikacije. Mala gramatička izmjena u rečenici kao posljedicu donosi potpuno novi smisao i značenje.

Izvijestila: Merima Šestan