U okviru projekta modernizacije i opremanja naše škole savremenim tehnologijama, na početku školske 2021./2022.godine započela je realizacija projekta opremanja novog kabineta informatike kao i opremanje učionice matematike pratećom računarskom opremom.

JU Gimnazija “dr. Mustafa Kamarić” Gračanica je ove školske 2021./2022. godine upisala i četvrtu generaciju gimnazije informacionih tehnologija te je tako pored opće gimnazije postala nezaobilazni  dio naše upisne politike. Tako se povećao i fond sati iz informatike ali i novih predmeta čija se realizacija NPP oslanja na računare. Potreba za novim nastavnicima informatike je postala neminovnost a samim tim i nove prostorije.

 Predsjednica Vijeća roditelja, Selma Helić u saradnji sa direktoricom škole Almom Mujkić, pokrenule su niz aktivnosti  kako bi učenici nastavu informatike i matematike pratili u odgovarajućim uvjetima.

Te aktivnosti su podrazumijevali obezbjeđenje materijala i opreme za normalno funkcionisanje nastave: električne i mrežne instalacije, računare i računarsku opremu, mrežnu opremu i projektor. Urađeno je dosta i na dekoraciji učionice.

Sredstva sa kojima je škola raspolagala, nisu bila dovoljna, pa nam je za realizaciju projekta bila potrebna i pomoć  naših privrednika: Ovom prilikom se zahvaljujemo predsjednici Vijeća roditelja naše škole, Selmi Helić kao inicijatoru i koordinatoru i kompanijama:

  1. Baupartner d.o.o.
  2. Terasit insulation d.o.o.
  3. Mirsad Helić
  4. Alibegovićplast d.o.o.
  5. Revizija Dautović d.o.o
  6. Mirsad Helić d.o.o.,
  7. Fist plastika d.o.o.
  8. Hajrić prom d.o.o
  9. Hyperlink CS & S d.o.o.

na nesebičnoj podršci u opremanju kabineta informatike i učionice matematike .

Novi kabinet informatike je bogatiji za 11 računara i odgovarajućom opremom, 1 projektor, 1 platno. Dok je matematika bogatija za jedan računar, jedno projektorsko platno i jedna projektor. Na taj način su omogućili učenicima i profesorima efikasnu realizaciju nastavnog procesa.

Nastava u novom kabinetu je zvanično i počela u četvrtak 22.9.2021.