Danas su naši učenici III razreda sa profesoricom Mersihom Kreso obilježili 9.decembar – Međunarodni dan borbe protiv korupcije.