Obilježili smo Dan ljudskih prava

U ponedjeljak, 10. decembra, učenice II-c  Jasna Mehmedović i Amina Kamarić, koje su ujedno i članovi English Workshopa, održale su prezentaciju na temu „Dan ljudskih prava“.

Prezentacije su održane učenicima iz razreda II-a, II-b, II-c i IV-c. Učenici su se upoznali sa historijom Dana ljudskih prava i sa porijeklom Univerzalne Deklaracije o Ljudskim pravima. Na prezentaciji se diskutovalo i o narušenim ljudskim pravima u svijetu, a samim time i u našoj BiH.

Učenici su izdvojili najvažnije pravo, po svom mišljenju, a većina je odabrala pravo na slobodu – jer bez slobode nemamo ništa drugo. Učenici su također naučili nešto o Ani Elenor Ruzvelt, koja je bila predsjednik Odbora OUN za prava čovjeka, na čijem čelu je ostala sve do usvajanja Univerzalne Deklaracije Ljudskih Prava 10. decembra 1948. godine.

Izvijestila: Mehmedović Jasna