Održana debata na temu “Treba poštovati prava migranata”

U četvrtak 13.12.2018. održana je debata između drugih razreda: IArmina Škapur, Melika Nuhanović, Bakir Devedžić, Azra Gopo, Adnan Maleškić, Adi Beganović pod mentorstvom Azijade Jukan i Farzijale Šišić.

 Učenici su debatovali na temu “Trebamo poštovati prava migranata” i pokazali kako brojnim učenicima tako i osoblju škole da se prava migranata trebaju poštovati i da im trebamo pomagati koliko god je to u našoj moći.

U debatovanju je pobijedila grupa afirmacije koja je bila ubjedljivija od negacije. Za najboljeg debatanta izabran je Bakir Devedžić. Debata je ozvaničila međunarodni dan ljudskih prava.

Izvijestila: nejra Hajrić