Danas je održana info sesija realizovanog eko projekta “Eko3 map”, projekta koji je od općeg interesa za našu životnu sredinu.
S ponosom ističemo da je vrijedna ekipa “ekologa”naše škole zajedno sa profesoricom Samirom Mejremić bila značajan dio ovog projekta.