Društveni i politički napredak svakog društva zavisi od sposobnosti da se efikasno suprostavi svakom vidu kriminaliteta, a posebno jednom od njegovih najtežih oblika, korupciji.

Korupcija je ozbiljan problem u savremenom svijetu te je u različitim oblicima i razmjerama prisutna svugdje pa i u ekonomski snažnim, demokratskim i organiziranim državama.

Korupcija predstavlja devijaciju osnovnih društvenih načela. Faktori koji utiču na stanje i rasprostranjenost korupcije su raznovrsni, a posljedice u životu običnog građanina i cjelokupnog društva su mnogobrojne i teške. U društvenom smislu posmatrano, korupcija utiče na izmijenjen sistem vrijednosti, dok u političkom smislu narušava legitimitet i ugled institucija vlasti, ugrožava ostvarenje načela pravne države, uzrokujući nepovjerenje građana u vlast i političku nestabilnost povećavanjem jaza između vladajuće elite i običnog građanina.

Detaljan plan brobe protiv korucoije možete pogledati ovdje Plan borbe protiv korupcije