U četvrtak, 14. aprila održana je prezentacija za učenike četvrtih razreda Gimnazije “Dr. Mustafa Kamarić” kao i “Mješovite srednje škole Gračanica” o profesionalnoj orijentaciji i promociji “Fakulteta elektrotehnike Tuzla”.

Tokom predavanja vanredni profesor sa “FeT-a” je upoznao naše maturante sa načinom rada, usmjerenjima studijskog programa i ostalim mogućnostima koje nudi Fakultet elektrotehnike Tuzla. Predavanje je bilo jako korisno i nadamo se da je olakšalo našim maturantima pri odluci koji fakultet odabrati.