Danas su profesori engleskog jezika sa učenicima i obilježili “Evropski dan jezika”. Ovo je bila prilika da se istaknu inovativne metode učenja i da na zabavan način provjerimo opšte znanje o jezicima.
 
    
 
26.septembar je prilika da se promoviše multijezičnost i kulturna raznolikost.
Učenici su za svoje znanje kroz Kahoot kviz nagrađeni prigodnim nagradama.
Zahvaljujemo profesorima i učenicima.