Prva sjednica Školskog sportskog društva u šk.2018./2019.god.

U utorak 30.10.2018. održan je sastanak Školskog sportskog društva JU Gimnazija “Dr. Mustafa Kamarić” Gračanica

Dnevni red sastanka je:

1.Analiza rada u prethodnoj školskoj godini- realizacija plana i ostvareni rezultati

2. Plan i program rada društva za 2018/19. god.

3. Razno

 

Predsjednica društva prof. Halilović Jasmila je iznijela rezultate ostvarene  toku školske 2018/19. God.

Činjenično stanje  na osnovu realizovanih aktivnosti ukazuje da su ostvareni ciljevi i zadaci planirani na pocetku godine. Realizovano je 40 aktivnosti u kojima su ucestovali ucenici nase skole

Plan i program za školsku 2018/19 god.

1. Rad sportskih sekcija (odbojka, košarka, biciklizam)

2. Obilježavanje važnih datuma

3. Obilježavanje državnih praznika

4. Aktivnosti za sportski ddan

5. Izleti i ekskurzizje

6. Susreti sa drugim školama

7. Školska takmičenja

8. Općinska takmičenja

9. Kantonalna takmičenja

10. Obilježavanje dana škole

11. Aktivnost za dan općine Gracanice

12. ViviCita ulična trka

13. Predavanje i teme  na uticaj skole

14. Gimnazijada, sustreti svih Gimnazija na nivou Kantona

15. Donacije sportske opreme

16. Sportom protiv ovisnosti- prezentacije- za sportski dan ili neki drugi datum

17. Sportista generacije

Izvijestio: Bukvić Bakir