Prvi razredi

Ia - opća gimnazija

Razredni starješina: Meliha Abbas,prof.
Period PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
13:10 - 13:55 Njemački jezik Bosanski jezik TiZO Matematika Geografija
14:00 - 14:45 Biologija Matematika Matematika Informatika TiZO
14:50 - 15:35 Bosanski jezik Informatika Vjeronauka Muzička kultura Njemački jezik
15:55 - 16:40 Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Biologija Vjeronauka
16:45 - 17:30 Hemija Fizika Bosanski jezik Historija Fizika
17:35 - 18:20 Muzička kultura Historija Geografija CRS
18:25 - 19:10 Religija Religija Hemija

Ib - opća gimnazija

Razredni starješina: Lejla Đulić, prof.
Period PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
13:10 - 13:55 Engleski jezik Matematika Matematika Informatika TiZO
14:00 - 14:45 Hemija Engleski jezik Vjeronauka Matematika Historija
14:50 - 15:35 Muzička kultura Bosanski jezik CRS Biologija Engleski jezik
15:55 - 16:40 Njemački jezik Historija TiZO Geografija Bosanski jezik
16:45 - 17:30 Biologija Informatika Hemija Muzička kultura Vjeronauka
17:35 - 18:20 Fizika Bosanski jezik Njemački jezik
18:25 - 19:10 Geografija Fizika

Ic - gimnazija informacionih tehnologija

Razredni starješina: Ervin Baraković,prof.
Period PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
13:10 - 13:55 Matematika Matematika Njemački jezik Njemački jezik Fizika
14:00 - 14:45 Bosanski jezik Biologija TiZO Biologija Matematika
14:50 - 15:35 Hemija Historija Fizika Geografija Historija
15:55 - 16:40 TiZO Bosanski jezik Hemija Latinski jezik Geografija
16:45 - 17:30 Muzička kultura Engleski jezik Engleski jezik Bosanski jezik Latinski jezik
17:35 - 18:20 Informatika Informatika CRS Muzička kultura Vjeronauka
18:25 - 19:10 Informatika Historija religija