Rang lista kandidata po osnovu konkursa od 28.12.2020

Na osnovu konkursa za prijem uposlenika u radni odnos u JU Gimnaziju “dr. Mustafa Kamarić” Gračanica, koji je objavljen 28.12.2020. na osnovu primljene dokumentacije izvršeno je bodovanje i postavljena rang lista na sljedeće pozicije:

81.1 Latinski jezik

81.2 Psihologija

81.3 Vjeronauka

81.4 Historija_religija