Rang lista primljenih učenika u prvom upisnom roku u šk. 2020./2021.

U školskoj 2020./2021. JU Gimnaziji “dr. Mustafa Kamarić” je odobren upis dva odjeljenja opće gimnazije i jedno odjeljenje gimnazije informacionih tehnologija.

Na kraju prvog upisnog roka u opću gimnaziju je prijavljeno 27 učenika od čega 26 zadovoljava kriterij i shodno planirana dva odjeljenja (50 učenika), svi učenici su primljeni u opću gimnaziju. Jedan učenik nije zadovoljio kriterij upisa u opću gimnaziju.

U gimnaziju informacionih tehnologija je prijavljeno 35 učenika od kojih 33 zadovoljava kriterij upisa, dok dva učenika ne zadovoljavaju. S obzirom da je planirano jedno odjeljenje gimnazije informacionih tehnologija tj. 25 učenika u odjeljenju, u prilogu vam dostavljamo spisak od 25 učenika koji su primljeni u gimnaziju informacionih tehnologija.

Učenici koji nisu primljeni u prvom upisnom roku, imaju priliku da se prijave u smjer opće gimnazije u drugom upisnom roku.

Drugi upisni rok traje od 15.juna do 17.juna 2020.

Radujemo se vašem dolasku.