Na osnovu konkursa objavljenog 30.7.2018 u dnevnim novinama “Avaz”, za prijem uposlenika u radni odnos u osnovnim i srednjim školama TK, komisije za bodovanje i intervju u JU Gimnazija “Dr. Mustafa Kamarić” je obradila liste koje možete preuzeti ovdje.

91.1 Bosanski jezik

91.2 Turski jezik

91.3 Njemacki jezik

91.4 Fizika

91.5 Hemija

91.6 Informatika

91.7 Psihologija

91.8 Latinski jezik

91.9 Vjeronauka

91.10 Muzicko

91.11 Tjelesni i zdravstveni odgoj