Rang liste saradnik za ekonomsko-finansijske poslove i higijeničar

Na osnovu konkursa objavljenog 30.7.2018 u dnevnim novinama “Avaz”, za prijem uposlenika u radni odnos u osnovnim i srednjim školama TK, komisije za bodovanje i intervju u JU Gimnazija “Dr. Mustafa Kamarić” je obradila liste za saradnike na ekonomsko-finansijskim poslovima i higijeničare

19.1. Saradnik za ekomonsko-finansijske poslove

65.1. Higijeničar