Riječ direktora

Uvodna riječ direktorice

Vrijeme koje je pred nama mora biti vrijeme obaveznog srednjeg obrazovanja i dostizanja evropskih standarda kada je u pitanju odnos broja učenika u stručnim školama i gimnazijama.
Shodno takvim opredijeljima moramo blagovremeno riješiti prostorne potrebe, daljnje opremanje škole i prioritetno riješti problem prostora za izvođenje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

J U Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ jeste, ali će u nastavku biti još savremenija škola za kvalitetno obrazovanje učenika. U tom pravcu pored obrazvnog segmnta kroz doslijednu realizaciju nastavnih planova i programa, posebnu pažnju moramo posvetiti:

- jačanju samopouzdanja i razvoj ličnosti, kao sposobnosti, znanja, vrijednosti i stavova koji će mladoj osobi pomoći da se kvalitetno pripreni za nastavak školovanja, osposobi da može po završetku školovanja, u varijanti ne upisivanja fakulteta, odgovoriti svih zahtijevima poslodavca, te u konačnici postati obrazovan, kreativan i koristan član društva.

- Kao škola, također, ćemo u okviru svojih mogućnosti raditi na promovisanju i stvaranju savjesnog i aktivnog građanstva, afirmisanju i jačanju privrednih kapaciteta, te biti jedan od faktora podrške razvijanju BiH u modernu i naprednu evropsku državu.

Trajno opredijeljenje podizanje kvaliteta škole će se najbolje ralizovati kroz:
- Nastavak Reforme obrazovanja u skladu sa evropskim standardima i novim NP,
- obezbjeđivanje permanentne edukacije nastavnog kadra,
- omogućivanje implementiranja i drugih elemenata koje će nametnuti potrebe i vrijeme,
- izrastanje škole u regionalnu snažnu odgojno-obrazovnu ustanovu sposobnu da kvalitetno podmiri tržište obrazovnih kadrova.

 

[blog_post title=”Zadnje vijesti” read_more=”Pročitaj više” carsouel_dots=”true” carsouel_nav=”false” posts_per_page =”3″ order=”DESC” _made_with_builder=”true”][/blog_post]