//gimnazija-gracanica.com/wp-content/uploads/2018/01/9x13.jpg

Minka Kurtović, prof.
direktorica


Gimnazija kao temelj za cjeloživotno učenje koje određuje savremenog pojedinca
Obraćanje direktorice,

Dragi posjetioci,

Dobro došli na ovo virtuelno putovanje hodnicima i učionicama naše škole. Slike i djela zaista govore više od riječi, ali svakako je bitno i u par rečenica  objasniti zašto je  ''Gimnazija Dr.Mustafa Kamarić''  ipak malo drugačija škola. Zbog toga ste navratili na našu stranicu, zar ne?

Šta je to što našu školu odvaja od drugih? Na ovo pitanje možemo odgovoriti pominjanjem brojnih imena naših uspješnih bivših gimnazijalaca koji danas slove za vrsne stručnjake u širokom spektru različitih oblasti i zvanja, u različitim gradovima širom svijeta, te kroz Ljetopise rada naše škole čije najsjajnije trenutke teško da možemo obuhvatiti na ovom mjestu.

Svaki pojedinac ima pravo na kvalitetno obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje. Iako zahtjevna, gimnazija od svakog učenika traži da prije svega pronađe najjači vlastiti potencijal. U društvu brzog tehničkog i tehnološkog razvoja u kojem živimo znanje postaje pitanje od ekonomske, političke i kulturološke važnosti a ona znanja koja nemaju odgovarajuću primjenu u društvu, ili se ne koriste kako bi se stvorila nova vrijednost zastarjevaju i neupotrebljiva su. Stoga je sposobnost primjene znanja u praksi ključna kompetencija za moderno društvo. Međutim, nije dovoljno samo tehničko znanje i praksa. Pojedinac mora naučiti misliti kako bi bio sposoban shvatiti značenje informacije koju prima i analiyira. Gimnazija je mjesto gdje se oblikuju pojedinci koji će biti spremni da tokom radnog vijeka promijene više zanimanja te se nose sa različitim izazovima koje će savremeno društvo postaviti pred njih.

Na osnovu eminentnih istraživanja koja se sprovode na globalnom nivou, predviđa se da će nove generacije da mijenjaju više profesija tokom radnog vijeka. Da bi bili konkurentni u takvom društvu mladi ljudi trebaju posjedovati određene vještine i kompetencije kako bi bili spremni za cjeloživotno učenje. Kompetencije koje su globalno definisane kao ključne za cjeloživotno učenje i koje predstavljaju opća znanja i vještine nužne za lični i profesionalni razvoj svakog pojedinca je upravo ono što kolektiv naše škole njeguje.

Komuniciranje na maternjem jeziku (u pismenom i usmenom obliku) u akademskom smislu

Naši učenici imaju priliku da kroz brojne nastavne i vannastavne aktivnosti usvajaju vještine pismenog i usmenog akademskog izražavanja koje igra važnu ulogu u procesu oblikovanja njihove ličnosti. Ponosni smo na njihov angažman u Školskim časopisima, kroz literarne radove i javne nastupe. Mi prepoznajemo značaj vannastavnih aktivnosti kao neodvojivog dijela odgojno-obrazovnog procesa. Nastojimo da kroz njih obilježimo značajne datume kroz različite projekte i aktivnosti kako na maternjem tako i na stranom jeziku.

Komuniciranje na stranom jeziku (naša škola nudi izučavanje do tri strana jezika)

Učenici naše škole imaju priliku da kroz savremeno opremljene kabinete stranog jezika izučavaju sve jezičke vještine na naprednim nivoima i tako budu spremni za kantonalna, regionalna i državna takmičenja te za polaganje međunarodno priznatih certifikata. Osim toga zabavni dio dolazi u sklopu različitih klubova kao što su English Club ili Klub ljubitelja opere. U konačnici, naši učenici se spremno mogu da nose sa zahtjevima univerziteta na stranim jezicima.

Razvijanja kompetencija iz prirodnih i društvenih nauka

U našoj školi djeluju brojne sekcije iz ovih oblasti. Uprkos izazovima koje Nastavni plan i program gimnazije stavlja pred njih naši učenici postižu zapažene rezultate iz različitih predmeta i oblasti. Ponosni smo na rad i zalaganje svih naših učenika i pofesora kako u nastavnom tako i vannastavnom procesu. Tako smo mnogo puta ponovili historijske lekcije kroz igrokaze ove sekcije. Matematičari se potrude da nam pokažu kreativnu stranu matematike a fizičari našu školu proslavljaju širom svijeta.

Sposobnost korištenja digitalnih tehnologija

U fokusu naših zalaganja je neprekidno poboljšavanje nastavnog procesa i uslova u kojima se nastava odvija. Naša škola se može pohvaliti osavremenjenim kabinetima te primjenom novih tehnologija u većini predmeta. Informatički kabinet je mjesto u kojem se uspješno realizuju predmeti koji upotpunjavaju sliku o digitalnoj pismenosti koja je neophodna. Hrabro ulazimo u inovacije u nastavi u korist kvalitetnog nastavnog procesa.

Poticanje učenika na cjeloživotno učenje i usađivanje vrijednosti

Ponosni smo na kvalitetan nastavni kadar koji je motivisan i spremno prati nove zahtjeve savremenog obrazovanje ali istovremeno ne zaboravlja tradicionalne vrijednosti koje naša kultura gaji. Naše nastavno osoblje polaže mnogo pažnje pozitivnom razvoju ličnosti naših učenika. Mi zaista postajemo jedna velika porodica u kojoj svaka generacija ostavi jedan dio sebe a ponese jedan dio nas. Nastojimo da stvaramo pozitivnu atmosferu u kojoj će biti mjesta za druženja, zajednička putovanja, kreativno izražavanje, razvoj sportskog duha i međusobnog uvažavanja.

Društvene i građanske kompetencije, međuljudska i interkulturalna saradnja

Danas je povezivanje putem društvenih mreža sasvim prirodan način komuniciranja. Gimnazija „Dr.Mustafa Kamarić“ Gračanica je u tom smislu spremna na povezivanje sa drugim školama. U dosadašnjem radu možemo se pohvaliti uspješnom saradnjom sa školom u Italiji te učešću u AFS interkulturalnom programu razmjene učenika. Učenici poput Karla iz Njemačke ili Sanem iz Turske ili Raffaele i Allesie iz Italij nose najljepša iskustva i uspomene iz naše škole.

Inicijativnost i poduzetništvo

Kako bi što spremnije dočekali dan odluke o budućem pozivu svojim učenicima pomažemo da otkriju svoj potencijal kroz angažman u vannastavnim aktivnostima  i pravilan odabir izborne grupe predmeta. Također im se pruža prilika da kroz Vijeće učenika budu aktivno uključeni u rad lokalne zajednice i nevladin sektor. Osim toga ni najmanje ne zaostajemo sa razvojem sportskog duha i sportskog okruženja. Brojne sekcije kao što su biciklistička, odbojkaška, košarkaška, atletika i sl. redovno učestvuju u sportskim smotrama.

U doba pandemije COVID -19 kao i u godinama ranijih izazova naši gimnazijalci kao i naši uposlenici pokazali su ogromnu spremnost da se nose sa izazovima te iza sebe ostave sjajne rezultate. Ovih dana izvodimo još jednu uspješnu generaciju gimnazijalaca. Prije svega, čestitam njima i njihovim profesorima na uloženom velikom trudu i hrabrosti u ovim izazovnim vremenima.

Naša škola je mjesto sticanja viših znanja i vještina u sigurnoj i susretljivoj zajednici . Ovo je mjesto uvažavanja tradicije i prošlosti sa perspektivom modernog društva. Ovo je prostor u kojem naši učenici do kraja školovanja imaju uslove da razviju odlučnost, empatiju, kritičku svijest, analitičku sposobnost, kreativnost, globalne vrijednosti i spremnost na cjeloživotno učenje. Samo uz ove vrijednosti će jednog dana kao odgovorni građani kreirati  savremeno društvo jednakih šansi kojem toliko težimo. Radujemo se svim njihovim postignućima. Na tom putovanju ćemo da ih budno pratimo i bodrimo.