http://gimnazija-gracanica.com/wp-content/uploads/2021/03/GI1b-300x150.jpg
Inicijativa "Škole - partneri budućnosti" (PASCH)
//gimnazija-gracanica.com/wp-content/uploads/2018/11/paschx1.jpg

Inicijativa „Škole: partneri budućnosti” (PASCH) predstavlja mrežu kojom se spaja više od 2000 PASCH-škola na cijelom svijetu koje imaju posebnu povezanost sa Njemačkom. Goethe-Institut podržava oko 600 PASCH-škola u lokalnim obrazovnim sistemima u preko 100 zemalja.

Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke pokrenulo je u februaru 2008. godine incijativu „Škole: partneri budućnosti” (PASCH). Inicijativu koordinira Ministarstvo vanjskih poslova SR Njemačke, a provodi se zajedno sa Centralnim uredom za školstvo u inostranstvu (ZfA), Goethe-Institutom, Njemačkom službom za akademsku razmjenu (DAAD) i Službom za pedagošku razmjenu Konferencije ministara kulture (PAD).

Osnovne ideje i ciljevi

Četiri osnovne ideje određuju pravac djelovanja inicijative:

  • osigurati prespektive obrazovanjem,
  • širenje vidika uz pomoć višejezičnosti,
  • pristup jeziku i obrazovanju, te
  • zajedničko rješavanje problema u budućnosti kao međunarodna zajednica učenja.
Ciljevi inicijative

Ovom inicijativom kod mladih ljudi želi se pobuditi trajan interes i oduševljenje za modernu Njemačku, njeno društvo i njemački jezik. Stvara se mreža partnerskih škola SR Njemačke širom svijeta; škole putem zajedničkih aktivnosti i razmjene postaju međunarodna zajednica učenja.

PASCH atraktivnim obrazovnim ponudama doprinosi održivom sticanju kvalifikacija kako kod učenica i učenika, tako i kod nastavnog osoblja i time doprinosi širenju kompetencija mladih ljudi koje su potrebne za studiranje u Njemačkoj i u kasnijem profesionalnom životu. Osim toga, ciljevi su i izgradnja živih i dugoročnih veza sa Njemačkom i poticanje škola, njihovog nastavnog kadra i učenica i učenika na otvorenu međusobnu razmjenu mišljenja i ideja i na saradnju. Ova inicijativa je uz to umrežena sa drugim inicijativama koje se provode u sklopu njemačke vanjske politike iz oblasti kulture i obrazovanja, primjerice sa Volonterskom službom „Kulturweit“.

Naša škola je jedna od sedam PASCH škola u Bosni i Hercegovini sa kojom je Goethe Institut Sarajevo ostvario saradnju. Više informacija možete pogledati na linku  https://www.goethe.de/ins/ba/bs/spr/eng/pas.html