Školski odbor

Zadaci Školskog odbora:

 1. 1) Školom upravlja Školski odbor koji ima 5 članova
 2. 2) U Gimnaziji, srednjoj umjetničkoj školi i školi za učenike saposebnim obrazovnim potrebama, dva člana školskog odbora imenuju se ispred osnivača i lokalne zajednice na osnovu javnog konkursa , dva člana se imenuju iz reda nastavnika i stručnih saradnika zaposlenih u toj školi i jedan član se imenuje iz reda roditelja učenika koji nemaju status zaposlenika te škole.
 3. 3) U srednjoj tehničkoj, stručnoj i mješovitoj školi, dva člana školskog odbora imenuju se ispred osnivača, lokalne zajednice i tržišta rada na osnovu javnog konkursa, dva člana iz reda nastavnika i stručnih saradnika zaposlenih u toj školi i jedan član iz reda roditelja učenika koji nemaju status zaposlenika te škole.
 4. 4) U vjerskoj školi , odnosno u školi nad kojom je Skupština Kantona iskazala javni interes i školi čiji je osnovač drugo pravno ili fizičko lice , članove školskog odbora imenuje osnivač na način utvrđen pravilima škole.
 5. 5) Sastav školskog odbora mora odražavati nacionalnu strukturu učenika, roditelja, zaposlenika škole i lokalne zajednice po važećem propisu stanovništva
 6. 6) Članove školskog odbora imenuje i razrješava osnivač
 7. 7) Ako je osnivač škole Skupština Kantona, članove školskog odbora imenuje i razrješava u ime osnivača Vlada Kantona
 8. 8) Članovi školskog odbora škole imenuju se na period od četiri godine, s tim što članu školskog odbora iz reda roditelja mandat prestaje prije isteka vremena na koji je imenovan danom završetka školovanja djeteta.
 9. 9) Isto lice može biti imenovano za predsjednika ili člana školskog odbora škole čiji je osnivač Skupština Kantona najviše dva puta uzastopno
 10. 10) Vršenje dužnosti člana školskog odbora je dobrovoljno i bez naknade
 11. 11) Edukaciju članova školskog odbora vrši Pedagoški zavod
 12. 12) Program obuke školskog odbora na prijedlog Pedagoškog zavoda donosi Ministarstvo
 13. 13) Direktor, pomoćnik direktora i predsjednik sindikalne organizacije , kao i druga lica utvrena posebnim pravilima ne mogu biti imenovana u školski odbor