Vijeće roditelja

1. Roditelji učenika imaju pravo, a škola obavezu, pomoći roditeljima da osnuju vijeće roditelja.
2. Roditelji učenika iz svakog odjeljenja biraju po jednog predstavnika u vijeće roditelja razreda.
3. Vijeće roditelja razreda iz svakog razreda predlaže po dva predstavnika u vijeće roditelja škole.
4. Vijeće roditelja se osniva za svaku školsku godinu.
5.
Vijeće roditelja promoviše interese škole u zajednici u kojoj se škola nalazi;
predstavlja stavove roditelja školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresovanoj strani;
podržava aktivno učešće roditelja i zajednice u radu škole; predlaže članove školskog odbora iz reda roditelja učenika; obavještava školski odbor i druge zainteresovane strane o stavovima vijeća roditelja kad god to smatra neophodnim, ili po zahtjevu školskog odbora ili druge zainteresovane strane, izjašnjava se o svim pitanjima vezanim za rad i rukovođenje školom;
učestvuje u pripremi i realizaciji odgovarajućih  projekata koji podržavaju i promovišu obrazovni rad u školi;
razvija komunikaciju i odnose između učenika, nastavnika, roditelja i lokalne zajednice.
6. Sastav vijeća roditelja, u najvećoj mjeri, odražavanacionalnu i spolnu strukturu roditelja učenika.
7. Bliži propis o postupku osnivanja i načinu rada vijeća roditelja donosi ministar.