Vijeće učenika

Predsjednik/ca Vijeća učenika:
Ajna Mustafić

Zamjenik/ca
Emina Purač

PR
Emina Topić

Članovi Vijeća učenika:

 1. Hana Alić, Ia
 2. Nadija Duraković, Ia
 3. Ajdin Karić, Ib
 4. Emina Purač, Ib
 5. Riad Mehić, Ic
 6. Dalila Spahić, Ic
 7. Una Đulić, IIa
 8. Mirnesa Mešanović, IIa
 9. Hena Vražalica, IIb
 10. Emina Topić, IIb
 11. Medina Baraković, IIc
 12. Adna Begić, IIc
 13. Erna Duraković, IIIa
 14. Fatima Šakušić, IIIa
 15. Zlata Kahvedžić, IIIb
 16. Ajna Mustafić, IIIb
 17. Lejla Helić, IIIc
 18. Tajra Šabić, IIIc
 19. Lamija Ahmetagić, IVa
 20. Nedim Krajinović, IVa
 21. Nadja Kovačević, IVb
 22. Emina Sarajlić, IVb
 23. Kasim Bešić, IVc
 24. Dženan Isić, IVc