Školsko sportsko društvo JU Gimnazija "dr. Mustafa Kamarić" Gračanica

http://gimnazija-gracanica.com/wp-content/uploads/2021/03/jhz-100x100.jpg

Jasmila Halilović, prof.
Predsjednik Školskog sportskog društva


Zadaci Školskog sportskog društva
  • Poticati razvoj školskog sporta
  • Poticati uključivanje što većeg broja učenika u školske sportske aktivnosti
  • Promicati stručni rad u školskom sportu
  • Boriti se protiv nasilja u i oko sportskih igrališta
  • Boriti se protiv svih oblika rasne, etničke, nacionalne vjerske, političke i spolne diskriminacije te kršenja slobode i prava učenika
  • Poticati etička i moralna načela, poštivanje ljudskog dostojanstva , fair playa, tolerancije, nenasilja , kulture i sporta
  • Poticati sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom
  • Boriti se protiv dopinga i korištenja zabranjenih supstanci
  • Zaštita i očuvanje čovjekova okoliša
  • Borba protiv alkohola i opojnih sredstava

Statut Školskog sportskog društva JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica možete preuzeti ovdje ..

Organi upravljanja ŠSD

Odluku o osnivanju Školskog sportskog društva donosi Školski odbor, a članove upravljanja potvrđuje Nastavničko vijeće škole.

Upravu Školskog psortskog društva čine:

1.Upravni odbor
2.Predsjednik Društva
3.Zamjenik predsjednika

Upravni odbor broji 3 člana a može btojati i više od kojih se obavezno imenuju:
1. Jedan član pedagog tjelesnog i zdravstvenog odgoja
2. Jedan član: direktor, pomoćnik direktora, pedagog ili bilo koji drugi uposlenik škole
3. Jedan član: učenik škole

Mandat Upravnog odbora traje jednu godinu.