//gimnazija-gracanica.com/wp-content/uploads/2021/03/GIT.jpg

Gimnazija informacionih tehnologija

//gimnazija-gracanica.com/wp-content/uploads/2019/10/ifu5.jpg

 

Gimnazija informacionih tehnologija je novi tip gimnazija koji je na području Tuzlanskog kantona zaživio u septembru 2018.godine.

Ovaj tip gimnazije je nastako kao rezultat sve veće potrebe za radnicima u području informaciono komunikacionih tehnologija na tržištu rada. Predviđen je za učenike koji imaju sklonosti prema sljedećim oblastima:

  1. Grafički dizajn
  2. Strukturno programiranje
  3. Objektno orijentirano programiranje
  4. Grafički dizajn
  5. Modeliranje baza podataka
  6. Kreiranje digitalnih sklopova
  7. Web dizajn i CMS
  8. Napredna korištenja Office paketa i sl.

Pored gore navedenih područja, učenici se u prve dvije godine obrazuju prema planu opće gimnazije gdje imaju priliku ovladati općeobrazovnom grupom predmeta i steći opću naobrazbu i odgoj.

U trećem i četvrtom razredu se sve više fokusiraju na stručne predmeti kao i matematiku sa namjerom za  bolje razumijevanje logike rješavanja problema, kompjutersko razmišljanje i ulaska u srž rada informaciono komunikacionih tehnologija.

Nakon završetka školovanja u gimnaziji informacionih tehnologija, učenicima se otvaraju vrata za bilo koji fakultet , naročito one koje u svom kurikulumu sadrže jedinice vezano za informaciono komunikacione tehnologije.

Osim toga i nakon završene srednje škole će biti osposobljeni za grafički i web dizajn, tržište koje je danas sve više popularno.