Naša škola je u periodu od 10.1.-12.1.2022. bila domaćin zimske škole programiranja za učenike osnovnih škola sa područja grada Gračanica i općine Doboj Istok.

U organizaciju ovog događaja pored menadžmenta naše škole bilo je uključeno i Udruženje profesora i nastavnika informatike TK.

Učenici osnovnih škola su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim tehnikama programiranja u programskom jeziku C++. Kroz zajednička druženja rješavali su probleme koji su bili postavljeni pred njih, učili na greškama, razvijali kritičko mišljenje i kreativnost. Na kraju druženja su imali priliku da kroz Kahoot kviz pokažu ono što su naučili tokom tog dana.

Nadamo se da ste sa ovog druženja ponijeli lijepa iskustva.