Učenici ekološko-kreativne sekcije su u četvrtak (13.12.2018 godine)zajedno sa profesoricom Lutvijom Čolo održali šetnju i podijelili ekološke kalendare građanima.

Sve ovo je bio cilj buđenja ekološke  svjesti kod građana. Mnogi prolaznici a i građani su rado uzeli kalendare. Već od početka prvog polugodišta učenici ove sekcije su pripremali izradu ovih kalendara.

Kalendar sačinjaju svi važni datumi koji  pridaju razvoju ekološke svjesti. Važno je poznavati sve datume koji su značajni da bi ih obilježili i time odredili njihovo veliko značenje. Učenici su uspješno proveli svoj cilj i time im poželjeli sretnu 2019.godinu.

Izvijestila: Korić Arijana