Komisija za ravnopravnost spolova GV Grada Gračanica u saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje Gračanica, te naše dvije srednje škole pridružile su se globalnoj kampanji borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.
Danas su učenice i učenici Gimnazije “Dr. Mustafa Kamarić” Gračanica i Mješovite srednje škole Gračanica imali su priliku slušati Mersihu Jogunčić, vijećnicu u GV i Sonju Perović, psihologa i psihoterapeuta u CMZ Gračanica na temu nasilja nad ženama i djevojčicama.