Na osnovu konkursa koji je raspisalo Ministarstvo obrazovanja i nauke TK u dnevnim novinama od 28.12.2020. JU Gimnazija “dr. Mustafa Kamarić” Gračanica je iskazala potrebe za uposlenicima na radna mjesta : Latinski jezik (1 izvršilac – 6 časova na određeno), Psihologija (1 izvršilac – 5 časova na određeno), Islamska vjeronauka (1 izvršilac – 6 časova na određeno) i Historija religija (1 izvršilac – 4 časa na određeno). 

Nakon bodovanja, kandidati su mogli pristupiti intervjuu koji je trajao od 13.1. – 15.1.2021. godine te konačne rang liste možete vidjeti u nastavku:

  1. Latinski jezik 
  2. Psihologija
  3. Islamska vjeronauka
  4. Historija religija