Online nastava

//gimnazija-gracanica.com/wp-content/uploads/2021/03/headergmkg.jpg

Web stranica https://gmkg.co.ba je namijenjena učenicima i nastavnicima JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica kao pomoć u realizaciji nastavnih planova i programa iz onih predmeta koji se izučavaju u ovoj ustanovi. Ovaj sistem je sastavni dio sistema za učenje na daljinu na području Tuzlanskog kantona, a koji pored naše škole uključuje sve osnovne i srednje škole na području TK

Za pristup stranici potrebna vam je dozvola administratora stranice. Dozvola se izdaje isključivo učenicima, nastavnicima i stručnim saradnicima ove ustanove.

U periodu od 30.3.2020 do 30.3.2021, Ministarstvo obrazovanja i nauke TK, je bilo nadležno za sisteme za učenje na daljinu za sve osnovne i srednje škole u TK, je bilo i vlasnik domena.

Nakon isteka ugovora, ove domene se prebacuju u vlasništvo škola i stavljaju im se na dalje raspolaganje.