Vijeće učenika GDMK je u saradnji sa Vijećem učenika MSŠ i Centrom za mentalno zdravlje tj. dr. Sonjom Perović održalo edukaciju o zloupotrebi narkotičkih sredstava u okviru februarske aktivnosti mreVUK-TK “Nije COOL, nije IN, biti narko tip.”
Ovime smo željeli skrenuti pozornost na problem narkomanije među adolescenatima koji zbog određenih psihičkih problema, depresije, znatiželje i društva odlučuju da uđu u nelegalni svijet droge. Prema riječima doktorice, najprisutnije droge su amfetamini koji spadaju u psihoaktivne supstance. Proces liječenja i odvikavanja upravo u počinje u Centru za mentalno zdravlje i samim priznavanjem da postoji problem.
Zaključak ove teme je da drogu NIKAD, ali baš NIKADA ne treba probati, jer je nemoguće stati samo na tome!

Izvijestila: Merima Šestan