Naši učenici, zajedno sa profesoricom biologije Samirom Mejremić, odlučili su da danas bez previše riječi pošalju snažnu poruku:

“Pusenje i uživanje opojnih droga, jedno je od najvećih pošasti današnjice!”

Vodeći se poznatom izrekom da slike govore više od riječi, organizovali su izložbu slika na temu:

“Preko slike do poruke – PUŠENJE JE ŠTETNO”

Pored izložbe učenici su priredili i prigodnu prezentaciju.

Pogledajte kako su izloženi materijali izgledali: