25.april se u svijetu obilježava kao Dan molekule DNA.

 

DNA je osnovna molekula naslijeđivanja i odgovorna je za prenošenje nasljednog materijala i osobina (od boje kose i očiju do skolonosti prema određenim bolestima). Za vrijeme ćelijske diobe DNA se replicira i prenosi potomcima reprodukcijom.

Učenici trećeg razreda gimnazije koji pohađaju izbornu nastavu na predmetima biologija – hemija, sa predmetnom profesoricom Samirom Mejremić, danas su na nivou škole upriličili prigodnu prezentaciju i predavanje na temu “Za sve ono sto sam ja zasluzna je moja DNA”.

 

I učenici drugih razreda gimnazije dali su svoj doprinos u obilježavanju ovog značajnog datuma izradom plakata “Građa molekule DNA” te izradi afisa i letaka.