25.novembar obilježava se kao Dan borbe protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Cilj obilježavanja ovog važnog datuma je ukazati na problem koji je prisutan i u našem društvu te pokrenuti inicijativu za rješavanje pomenutog. Obaveza je to, prije svega, državnih i drugih institucija, ali i samih pojedinaca koji moraju biti spremni da reaguju i pomognu, slobodno ukažu i prijave svaki oblik nasilja jer i šutnja o nasilju je nasilje. Nasilje u porodici, dakle, ne može i ne smije biti privatna stvar, a žrtva nasilja mora biti svjesna da postoje institucije i pojedinci koji su obavezni da im pomognu. Jedna od svakako najvažnijih je psihološka podrška i psihoterapija. Pored toga, žrtve nasilja moraju zaštititi nadležne institucije za provođenje zakona kao što su: policija, Centar za socijalni rad, tužilaštva i sudovi.
Nažalost, nasilje nad ženama nije jedini oblik nasilja u porodici. Svakodnevno, nekom obliku nasilja izložena su i djeca koja trpe različita verbalna pa i fizička zlostavljanja. Ovaj problem se može posmatrati i izvan porodice, u školi, na radnom mjestu, na ulici. Potrebno je stalno aktualiziranje ovoga problema da bi ga ozbiljno shvatili i da bi se aktivno uključili u njegovo rješavanje.
Dobar primjer je i predavanje za učenike koga je 2.12.2021.godine održala psihologinja Sonja Perović za naše učenike, a upravo na temu vršnjačkog nasilja. Cjelokupan je inicijativa Omladinskog centra ANEA a saradnja je ostvarena sa JU Dom zdravlja Gračanica, našom školom te MSŠ Gračanica. Naši učenici svoj doprinos dali su dijeljenjem brošura u centru grada u periodu od 29.novembra do 3.decembra.