Na osnovu konkursa koji je objavljen u dnevnim novinama “Večernji list” od 25.jula 2022 JU Gimnazija “dr. Mustafa Kamarić” je iskazala potrebu za prijem radnika u radni odnos na sljedeće pozicije

92.1 BosanskiJezik, 1 izvršilac na 6 časova na određeno vrijeme

92.2 LatinskiJezik, 1 izvršilac na 6 časova na određeno vrijeme

92.3 Matematika, 1 izvršilac puna norma na određeno vrijeme

92.4 Matematika, 1 izvršilac na 4 časa na određeno vrijeme

92.5 Fizika, 1 izvršilac na 3 časa na određeno vrijeme

92.6 Hemija, 1 izvršilac na punu normu na određeno vrijeme

92.7 Hemija, 1 izvršilac na 4 časa na određeno vrijeme

92.8 Informatika, 1 izvršilac na 13 časova na određeno vrijeme

92.9 Psihologija, 1 izvršilac na 3 časa na određeno vrijeme

92.10 Muzicka kultura, 1 izvršilac na 6 časova na određeno vrijeme

92.11 TiZO, 1 izvršilac na 4 časa na određeno vrijeme

92.12 Historija religija, 1 izvršilac na 1 čas na određeno vrijeme

92.13 Geografija, 1 izvršilac na 8 časova na određeno vrijeme

92.14 Primjena računara, 1 izvršilac na 4 časa na određeno vrijeme

92.15 Modeli baza podataka, 1 izvršilac na 2 časa na određeno vrijeme

92.16 Napredne tehnike programiranja, 1 izvršilac na 4 časa na određeno vrijeme

Raspisan je konkurs također i za prijem referenta za administrativne poslove

92.1 Referent za administrativne poslove, 1 izvršilac na pola norme na određeno vrijeme