Nakon sprovedenog intervjua sa kandidatima koji su zadovoljili uvjete konkursa za prijem na pozicije definisane konkursom, rang lista kandidata je poprimila svoj novi oblik.

Rang liste možete pogledati u nastavku: