Na osnovu Konkursa za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu, objavljenom 27.jula 2020. izvršeno je bodovanje kandidata koji su konkurisali u JU Gimnazija “dr. Mustafa Kamarić” na sljedeće pozicije:

Na osnovu odluke broj 10/1-30-15677-3/20, Ministarstvo obrazovanja i nauke TK je donijelo odluku o obavljanju intervjua za kandidate koji se nalaze u samoizolaciju.

U tekstu konkursa/oglasa su naznačeni termini za obavljanje intervjua. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo učešća u daljnjoj konkursno/oglasnoj proceduri u skladu sa tekstom konkursa/oglasa.

Imajući u vidu da pojedini kandidati u samoizolaciji neće moći pristupiti intervjuu, nalaže se osnovnim i srednjim školamada online putem (videolinkom), osiguraju obavljanje intervjua za kandidate koji prethodno telefonom ili elektronskim putem obavijeste školu da ne mogu pristupiti intervjuu u školi, uz obavezno dostavljanje rješenja o samoizolaciji nadležnih organa.