Stručni aktivi

Aktiv bosanskog i stranih jezika

Predsjednik aktiva
Jasmin Mujkić, prof.
Članovi

 1. Džana Salihefendić, prof.
 2. Meliha Abbas, prof.
 3. Edina Karić, prof.
 4. Senad Topić, prof.
 5. Lejla Đulić, prof.
 6. Mensura Sinanović, prof.
 7. Samer Abbas, prof.
 8. Jasmin Mujkić, prof.
 9. Mersiha Kreso, prof.

Aktiv prirodnih nauka

Predsjednik aktiva
Edina Devedžić, prof.
Članovi

 1. Selma Mehić, prof
 2. Amila Beganović Devedžić, prof
 3. Esmir Mehić, prof
 4. Ervin Baraković, prof
 5. Nihad Muhamedbegović, prof
 6. Almasa Babajić, prof
 7. Kemal Helić, prof
 8. Edina Devedžić, prof
 9. Samira Mejremić, prof
 10. Azra Omerović, prof
 11. Mersiha Kreso, prof
 12. Nedžad Husičić, dipl.ing.el.
 13. Jasmin Ahmetović, prof.
 14. Amer Hasanović, prof.

Aktiv društvenih nauka, umjetnosti i sporta

Predsjednik aktiva
Farzijala Šišić, prof.
Članovi

 1. Azijada Jukan, prof.
 2. Farzijala Šišić, prof.
 3. Lejla Dautović, prof.
 4. Almedin Ibrišimović, prof.
 5. Džemal Imamović, prof.
 6. Eniz Hukić, prof.
 7. Irfan Omerović, prof.
 8. Jasmila Halilović, prof.
 9. Suad Šiljković, prof.
 10. Osman Duraković, prof.