Vijeće učenika

Predsjednik Vijeća učenika:
Lamija Ahmetagić, IIIa

Zamjenik
Samra Hasić, IIc

Članovi Vijeća učenika:

 1. Una Đulić, Ia
 2. Mirnesa Mešanović, Ia
 3. Elma Fazlić, Ib
 4. Emina Topić, Ib
 5. Medina Baraković, Ic
 6. Adna Begić, Ic
 7. Amina Humić, IIa
 8. Fatima Šakušić, IIa
 9. Zlata Kahvedžić, IIb
 10. Ajna Mustafić, IIb
 11. Samra Hasić, IIc
 12. Lejla Helić, IIc
 13. Lamija AHmetagić, IIIa
 14. Nedim Krajinović, IIIa
 15. Nadja Kovačević, IIIb
 16. Emina Sarajlić, IIIb
 17. Adin Jamaković, IIIc
 18. Tarik Topić, IIIc
 19. Mujo Alić, IVa
 20. Laila Zildžić, IVa
 21. Zerina Hasić, IVb
 22. Berina Memić, IVb
 23. Amila Bešić, IVc
 24. Dženan Konjić, IVc