NPP gimnazije informacionih tehnologija

PREDMET PRVI DRUGI TREĆI ČETVRTI
Bosanski jezik i književnost 3 3 3 3
Engleski jezik 2 2 2 2
Njemački jezik 2 2 2 2
Latinski jezik 2
Matematika 3 3 4 4
Fizika 2 2 1 1
Hemija 2 2 1 1
Biologija 2 2 1 1
Geografija 2 2 1 1
Informatika 3 3
Historija 2 2 1 1
Demokratija i ljudska prava 2
Sociologija 2
Filozofija 2
Psihologija 2
Logika 1
Islamska vjeronauka/Historija religija 1 1
Muzička kultura 2
Likovna kultura 2
Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 2
Primjena računara 2 3
Modeli baza podataka 2 3
Napredne tehnike programiranja 4 3